Spolupráce s organizacemi

Dětská psychiatrie – můžeme Vám zajistit vyšetření, případně vedení u:

  • Prof. MUDr. Ivo Paclt – VFN Ke Karlovu 11
  • MUDr. J. Macek – poliklinika Na Dlouhém lánu – rovněž dlouhodobá spolupráce

Kliničtí psychologové a spec. pedagogové:

PhDr. J. Vanclová – poliklinika Na Dlouhém lánu
Mgr. M. Loumová – poliklinika Na Dlouhém lánu

Středisko výchovné péče Klíčov – ambulance a stacionář Malvazinky

Prev-Centrum, o.s.

Středisko pro mládež Apolinář, o.s. Anima

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3