Speciálně-pedagogické konzultační hodiny Mgr. Anny Novákové

10. 9. 2015
Pro učitele a speciální pedagogy spádových škol.
  • metody práce s SPU
  • úprava forem práce
  • nápady na využití pomůcek
  • rozbor zpráv a doporučení z vyšetření
Každý čtvrtek od 14:00 do 15:00, vždy po předchozí domluvě
(220612131, novakova@ppp6.cz).