Školní rok 2016-2107

30. 8. 2016

Vážení rodiče, naši klienti a příznivci!

Chceme Vás pozdravit v novém školním roce do kterého Vám (i nám) přejeme hodně energie a optimismu.

Školství prochází změnami, které se v poradenské praxi odráží dost podstatnou měrou bohužel hlavně v administrativě. Např. v případě poruch učení budeme muset vyplňovat poněkud obsáhlý elektronický formulář se zprávou a doporučením, který ve finále budete podepisovat v poradně a pak i ve škole (aby měla nárok na finanční příspěvek).

Součástí formuláře, který byl tvořen na MŠMT a jeho organizaci NÚV (národní ústav pro vzdělávání) je i formulář informovaného souhlasu – pro Vás, rodiče. Ten má aktuálně 3 stránky. Budeme se snažit vše nějak zjednodušit, aby v tom papírování nezanikl smysl naší práce.

Potřebujeme však na to trochu času, neboť zmíněný formulář dorazil do poraden 12. 8. a my jdeme na školení k němu 7. 9. Prosíme Vás proto o trpělivost. Jsme Vám, samozřejmě k dispozici se všemi Vašimi problémy.

Ještě bychom rádi upozornili ty klienty, jejichž děti chodí do školy mimo obvod Praha 6, že jejich žádosti, s nějvětší pravděpodobností, nebudeme moci vyhovět, protože podpůrná opatření pro školu a dítě (při poruše učení či poruše chování) jsou navázána i na naši povinnost pravidelně konzultovat případ na konkrétní škole a to opravdu nelze mimo náš obvod uskutečnit.

Děkujeme za pochopení a věřme jen v dobré konce!
Za všechny pracovníky PPP Prahy 6,
ředitelka PhDr. Kateřina Fidrhelová.