Školní rok 2015-2016

1. 9. 2015

Vítáme Vás v novém školním roce. Máme pro Vás tyto nové aktuality: Artefiletika Mgr. Novákové – pozvánka

Milé děti, srdečně vás zvu na kurz artefiletiky, který je reflektivním, tvořivým a zážitkovým pojetím vzdělávání a výchovy. Zzačínáme 1. října 2015 od 15.00 do 15.45 (každý následující čtvrtek ve stejném čase) velký sál PPP Praha – 6,  Vokovická 32, Praha 6.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.