Dodatek k výroční zprávě

25. 5. 2015

Dodatek ke stažení zde.

Dodatek k výroční zprávě PPP Prahy 6 za rok 2013 /2014

Poskytování informací podle zákona č. 106 /1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím

Dle ods.1 bodu a) poskytla ředitelka PPP na základě žádosti o poskytnutí informace podanou ústně 3x informaci o PPP ve formě Výroční zprávy za rok 2013/14, která byla osobám , žádajícím tuto informaci poskytnuta bezodkladně, v písemné formě a zadarmo.

bod  b- f ods.1 nebyl naším zařízením realizován.