Naše služby

Pedagogicko-psychologické poradenství

Individuální komplexní psychologické vyšetření

 • výchovné a výukové obtíže včetně specifických poruch učení
 • neurotické projevy a úzkostné poruchy apod.
 • vyšetření školní zralosti
 • vyšetření pravo či levorukosti
 • adaptační potíže v mateřské škole

Speciálně-pedagogické poradenství

 • individuální
 • skupinová

Terapie u zjištěných psychologických problémů

 • individuální
 • skupinová
 • rodinná konzultace i rodinná terapie
 • párová – v případě převažujících problémů rodičů, které se odrážejí na dětech
 • arteterapie

Skupinová práce s předškolními dětmi

Kurz grafomotoriky, nácvik zrakového a sluchového vnímání a sociálních dovedností. Jedná se o 8 měsíční kurz (1x za měsíc 1 hodina pro dítě a půl hodiny pro rodiče) pro předškoláky. Skupiny dětí jsou po 2 max. po 3 dětech. Rodiče obdrží materiály pro procvičování a opakování doma. Kurz je zpoplatněn částkou 800 Kč. (možno platit i pololetně; u soc. znevýhodněných rodin platba dle dohody). Kurz probíhá od října do května následujícího roku.

Pravidelné konzultace s učiteli na školách

Poradenství u rizikového chování dětí a mládeže

Tvorba projektů

Účast v preventivních aktivitách Městské části Prahy 6

Skupinová práce s předškolními dětmi

- program předškolní přípravy

Sociometrie a řešení problematických vztahů mezi žáky

Poradenství pro volbu povolání

 • komplexní skupinové vyšetření se zaměřením na zjištění intelektových, osobnostních a zájmových předpokladů žáka
 • vyhodnocení a individuální konzultace s žákem a jeho rodiči

Poradenství pro učitele

 • pravidelné odborné semináře nebo exkurse pro výchovné poradce
 • semináře pro učitele – metodiky prevence
 • arteterapie pro učitele
 • přednášky pro učitele o specifických poruchách učení (SPU)
 • schůzky učitelů se speciálním pedagogem o vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účast na výchovných komisích
 • účast na pedagogických radách

Poradenství pro žáky, studenty, rodiče a školy

 • přednášky pro rodiče v základních školách
 • sexuální výchova pro 6. třídy
 • účast na přijímacím řízení gymnázií
 • projekt „Miminko nanečisto“ (dlouhodobý program na Gymnáziu Nad alejí pro primy)
 • účast v adaptačních kurzech GO na 8-letých gymnáziích
 • přednášky studentům 1. ročníků obchodní akademie k technikám správného učení
 • přednášky studentům 1. ročníků gymnázii o zvládání stresu
 • arteterapie pro studenty

Poradenství v mateřských školách

 • Přednášky pro rodiče (zejména v souvislosti s přípravou na školu)
 • Intenzivní spolupráce se speciálními odděleními MtŠ Libocká, Mtš Duha, Fakultní MtŠ Arabská (odkaz www) a SPC Arabská
 • Screeningová šetření – dle požadavků mateř.škol – většinou krátké kresebné testy v souvislosti s posouzením školní zralosti


Naše psycholožky ( a psycholog) ve školách v Praze 6

PhDr.Kateřina Fidrhelová (fidrhelova@ppp6.cz)
ZŠ Na Dlouhém lánu, ZŠ Vokovická, ZŠ Cesta k úspěchu ( soukr.), MtŠ Na Dlouhém lánu, MtŠ Evropská ( Montessori), MtŠ Motýlek ( Arabská 684)

Mgr. Lenka Chmělařová (lenkak@seznam.cz):

metodička prevence pro PPP Prahu 6. Ředitelkou poradny, MtŠ A.Čermáka

PhDr.Irena Kitzberger Vlachynská:
ZŠ J.Wericha.ZŠ Mensa. ZŠ Petřiny -jih. MtŠ Laudova 1030.MtŠ Laudova 1031.MtŠ Fialka ( speciální) MtŠ Španielova ( Pastelka).MtŠ Bendova 1. MtŠ Bendova 3 ( Pohádka). MtŠ Volavkova, ZŠ Norbertov, ZŠ Pod Marjánkou, MtŠ Opuková

PaedDr.Alena Křepelová ( krepelova@ppp6.cz):
ZŠ Sušická ( Hanspaulka). ZŠ E.Detinnové. Soukr.střední škola uměleckého designu,s.r.o.,Laudova 1024.MtŠ de Gaulla.MtŠ Janákova. MtŠ Fetrovská ( Kohoutek).MtŠ Terronská. MtŠ Duhovka (soukr.) Hanspaulka.MtŠ TETTY (soukr.) MtŠ Bambino ( soukr.), přidat SOŠ  a Taneční konzervatoř, Laudova 1024

Mgr. Pavel Kšajt (ksajt@ppp6.cz):
ZŠ Červený vrch ( Alžírská).ZŠ Bělohorská 417 ( Marjánka).ZŠ Bělohorská 162 ( 1.stupeň, součástí ZŠ Ruzyně) ZŠ J.A.Komenského ( U dělnického cvičiště). MtŠ Parléřova. MtŠ Bělohorská. MtŠ Červený vrch. MtŠ jílkova. MtŠ Mládeže. MtŠ Meziškolská.MtŠ Pod Novým lesem.

PhDr. Ivana Kubešová ( kubesova@ppp6.cz):
Gymnázium J.Keplera. Gymnázium Arabská. Gymnázium Nad alejí., Anglo-německá obchodní akademie, Bělohorská 171, SOŠ Civilního letectví Ruzyně, K Letišti 278

PhDr.Veronika Pavlas Martanová, PhD (veronika.pavlas.martanova@gmail.com):
ZŠ Suchdol. ZŠ Duhovka ( soukr.). Gymnázium, SpgŠ a VOŠ Evropská. Riverside school. MtŠ Gagarinova.MtŠ k Roztokům., ZŠ Lysolaje, MtŠ Lysolaje

Mgr. Jitka Pýchová (novakovaj@ppp6.cz):
ZŠ Dědina. ZŠ Socháňova ( i ZŠ Laudova -1.stupeň). The Prague British School. International School of Prague.

Mgr. Kateřina Švarcová ( svarcova@ppp6.cz):
ZŠ Bílá ( B.Juaréze). ZŠ Svobody 2 (A). MtŠ Bílá.MtŠ Tychonova, OA Krupkovo náměstí, ZŠ Nebušice, ZŠ ČVUT-Lvíčata