Naše aktivity

Dlouhodobě pracujeme skupinově s dětmi, které nedovedou efektivně komunikovat s dětmi ani s dospělými nebo jsou zvýšeně úzkostné. Jsou to nejen chlapci s ADD a ADHD, na skupinu chodí i dívky a jsou vřele vítány, neboť jsou pro skupinu velkým přínosem.

Paralelně s dětskými skupinami probíhají i skupiny jejich rodičů.

Rodičovské skupiny nepracují tak jako dětské se skupinovou dynamikou a s použitím psychoterapeutických metod. Jsou založeny na vzájemné podpoře, sdílení i získávání nových informací.

Dětské skupiny probíhají vždy v pondělí.

1.stupeň (3 – 5 třída) od 15.30 do 16.30. Vedoucí PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Mgr. Lenka Chmelařová a Bc. Ondřej Mýtina

2.stupeň (6 – 8.třída) od 17 do 18 hodin.

Paralelně s dětskými skupinami probíhá skupina rodičů. Vedou ji PhDr. Kateřina Fidrhelová a Mgr.Jitka Pýchová.

Na tyto skupiny čerpáme granty od našeho zřizovatele Magistrátu hl.města Prahy

Skupiny procházejí pravidelnou supervizí, dotazníky sledujeme jejich efektivitu. Za velmi přínosné považujeme i setkání s učiteli těchto dětí (chodíme je i sledovat do jejich škol).

Průběh skupin

 • Počáteční seznamování (společně s rodiči, sami)
 • Pravidla
 • Poznávání svých silných a slabých stránek (vlastnosti, indiánské jméno…)
 • Cyklus ostrovních kmenů – budování pospolitosti ( pravidla, ostrov, společné moře, stavby, kmenový oheň a tanec, píseň)
 • Potíže s odmítáním rušivých členů, rodí se skupinová dynamika
 • Aktuální figury, vliv Gestalt terapie (zvědomování)
 • Náladoměr ( nárůst introverze, smíšenost pocitů)

Společná práce s rodiči

 • Diagnostika rodiny, vztahů a komunikace
 • Podpora důvěry a společného prožívání
 • Výměna rolí (žákovská knížka)
 • Společné úkoly (kresby apod.)
 • Kooperace rodin
 • Práce s hlínou ve dvojicích
 • Společná životní osa
 • Sdělování pozitivních vzkazů

Různé techniky práce

 • Sdílení (náladoměr)
 • Posilování sebevědomí
 • Stmelování skupiny
 • Vymezování hranic
 • Fyzické prožívají
 • Zvuky
 • Výtvarné aktivity
 • Psychodrama
 • Pohybové hry
 • Relaxace

Cyklicky se vracející témata

 • Pravidla a sankce
 • Práce s dynamikou skupiny
 • Odmítání některých jedinců
 • Nakládání se vztekem
 • Smutek
 • Prožívání „Být centrem pozornosti“
 • Úspěch / Neúspěch

Co jsem já: silné a slabé stránky

Spolupráce a komunikace v rodině

 • Podpora neverbální komunikace
 • Reflektovaná výměna rolí
 • Společná životní osa
 • Společně strávený čas
 • Podpora pozitivního pohledu na dítě
 • Rodič vidí dítě v interakci s jinými dětmi

Sebehodnocení dětí

Byl: malý a devítiletý
Jsem: velký a desetiletý
Naučil: nevim škrtnuto, poslouchat ostatní
Byl: malý, nerozvážný
Jsem: velký, rozvážný
Naučil: moc her, hodně věcí