Klika z.s.

Sdružení ( nyní zapsaný spolek) školních psychologů (psycholožek) bylo založeno v roce 1999. Z historie je nutno uvést, že iniciátorkou byla tehdejší radní pro školství ing.Pragerová (za starosty dr.Béma ).Šlo nám o to, aby k psychologovi mohl přijít žák či student přímo, bez objednání, (ale i rodič či učitel), má-li nějaký problém či nesnáz. Školní psycholog (psycholožka) je poradce, který neprovádí psychologické vyšetření, přesto rodiče na školách, kde tato služba existuje, podepisují generální souhlas s tím, že psycholog (psycholožka) může hovořit s jejich dítětem, aniž o tom jeho rodič ví. Školní psycholog je na škole ve funkci jakési „první pomoci“, preventisty, odborníka, který se podílí na atmosféře školy a snaží se přispívat k jejímu zkvalitnění, prohloubení vzájemné důvěry mezi učiteli a rodiči, učiteli a dětmi i mezi učiteli navzájem. Může řešit i vztahové problémy ve třídě mezi žáky, kde hrozí rizikové chování (např. šikana). Jedná se o službu, která je z větší části hrazena z grantu Městské části Prahy 6, na financování se podílí i škola. Psycholog (psycholožka) dochází na školu většinou jedenkrát týdně, má tam své konzultační hodiny ve své místnosti a to buď 2 či 4 hodiny. V roce 1999 jsme školy pro tuto péči vybírali, finančních prostředků nebylo mnoho, takže z celého obvodu Prahy 6 byly vybrány podle určitých kritérií (např. velikost školy) 4 školy. Nyní, v roce 2016 máme službou školního psychologa pokryto již 17 škol.  Ve školním roce 2016-2017 dojde k navýšení hodinových dotací na školách, většinou o 100%. O financování se postará MČ Prahy 6, jejíž to byl požadavek ( po dohodě s řediteli škol). Městská část Prahy 6 si již před 18 lety uvědomila potřebnost této služby a neváhala do toho investovat své prostředky. Teprve poté se na MŠMT iniciovaly a financovaly granty pro tyto služby, které však měly omezenou životnost a pokrývaly jen některé školy v Praze.

Psycholožka ( psycholog)  dochází na školu většinou jedenkrát týdně a má tam své konzultační hodiny, původně 2-4 hodiny, nyní od školního roku 2016 -2017 dojde ke 100 % navýšení hodin. Vyžádala si to MČ Prahy 6 po konzultacích s řediteli škol, kde je tato služba zavedena.

Vzhledem ke změně legislativy jsme museli přeměnit  občanské sdružení na zapsaný spolek a hlavně najít další psycholožky, které by na školách pracovaly ( když tuto službu nemohli pokrýt stávající psychologové).

Službou školního psychologa je pokryto 17 škol MČ Prahy 6 (v Praze 6 je ještě 5 škol, o které se PPP v Praze 6 stará, ale jejich zřizovatelem jsou obce Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Řepy a tam školní psycholog  z Kliky, z.s, nepůsobí).

Školy se službou školního psychologa :

ZŠ A.Čermáka ( nám.Interbrigády)
Mgr.Lenka Chmelařová : čtvrtek  12 – 16

ZŠ Bílá ( Benita Juaréze)
Mgr. Kateřina Švarcová :  úterý  12 = 16

ZŠ Červený vrch (Alžírská)
Mgr.Pavel Kšajt  : středa 12 – 16
Mgr.Alena Drápalová : úterý 8 = 12

ZŠ Dědina
Mgr.Jitka Pýchová : čtvrtek 12 -16

ZŠ E.Destinnové
PaedDr.Alena Křepelová : středa 12 – 16
Mgr.Kateřina Spěváková : pondělí 8 – 12

ZŠ Hanspaulka ( Sušická)
Mgr.Kateřina Spěváková :  úterý 12 – 16

ZŠ J.A.Komenského
Doc.Anna Kucharská :  středa 12 – 16

ZŠ Na Dlouhém lánu
PhDr.Kateřina Fidrhelová :  čtvrtek 10 – 16

ZŠ Norbertov
PhDr.Marcela Kroftová : pondělí 12 -16

ZŠ Marjánka
PhDr.Marcela Kroftová : úterý 12 – 16

ZŠ Petřiny-jih
PhDr.Irena Vlachynská : úterý 12 – 16
Mgr. Alena Drápalová :  úterý 8 – 12

ZŠ Petřiny sever
Mgr.Hana Hanusová : pondělí 12 -16

ZŠ Pod Marjánkou
PhDr.Irena Vlachynská : čtvrtek 12 -16

ZŠ Ruzyně
Mgr.Mariana Synková :  úterý 12 – 16

ZŠ Svobody 2
Mgr.Kateřina Švarcová : středa 12  – 16
Od 1.11. bude na škole jako školní psycholožka PhDr.Alena Petriščová

ZŠ Vokovická
PhDr.Kateřina Fidrhelová : středa 9-11
(jedná se o školu, jejímž zřizovatelem je MHMP, přesto MČ Prahy 6 na školní psycholožku přispívá)

ZŠ U Boroviček
PhDr, Kateřina Fidrhelová : úterý 9 -13  1x za 14 dní
(rovněž škola se zřizovatelem MHMP, zřízená dle §16,odst.9 školského zákona. Má třídy od  6.do 9., viz www.borovičky.cz)