Klika, z.s.

Sdružení (nyní zapsaný spolek) školních psychologů (psycholožek) bylo založeno v roce 1999. Z historie je nutno uvést, že iniciátorkou projektu školní psycholog byla tehdejší radní pro školství ing. Pragerová (za starosty dr. Béma ). Městská část Prahy 6 si již tehdy uvědomila potřebnost této služby a neváhala do toho investovat své prostředky. Teprve poté se na MŠMT iniciovaly a financovaly granty pro tyto služby, které však měly omezenou životnost a pokrývaly jen některé školy v Praze.

Šlo nám o to, aby k psychologovi mohl přijít žák či student (ale i rodič či učitel) přímo bez objednání, má-li nějaký problém nebo nesnáz. Psycholožka (psycholog) dochází na školu většinou jedenkrát týdně a má tam své konzultační hodiny ve své místnosti. Školní psycholog je na škole ve funkci jakési „první pomoci“, preventisty, odborníka, který se podílí na atmosféře školy a snaží se přispívat k jejímu zkvalitnění, prohloubení vzájemné důvěry mezi učiteli a rodiči, učiteli a dětmi i mezi učiteli navzájem. Může řešit i vztahové problémy ve třídě mezi žáky, kde hrozí rizikové chování (např. šikana).

Školní psycholog (psycholožka) je poradce, který neprovádí psychologická vyšetření. Přesto rodiče na školách, kde tato služba existuje, podepisují generální souhlas s tím, že psycholog (psycholožka) může hovořit s jejich dítětem, aniž o tom jeho rodiče ví.

Jedná se o službu, která je z větší části hrazena z grantu Městské části Prahy 6, na financování se podílí také škola.

Službou školního psychologa je pokryto 17 škol MČ Prahy 6 (v Praze 6 je ještě 5 škol, o které se PPP v Praze 6 stará, ale jejich zřizovatelem jsou obce Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Řepy a tam školní psycholog z Kliky, z.s. nepůsobí).

Školy se službou školního psychologa

ZŠ A. Čermáka (nám.Interbrigády)
Mgr. Julie Rákoszová: pondělí 8 hodin

ZŠ Bílá
Mgr. Kateřina Švarcová: úterý 9–15

ZŠ Červený vrch (Alžírská)
Mgr. Pavel Kšajt: středa 12–16
Mgr. Alena Drápalová: středa sudý týden 8–12 / lichý týden 13–17

ZŠ Dědina
Mgr. Jitka Pýchová: čtvrtek 11–15 (lichý týden)

ZŠ E. Destinnové
PaedDr. Alena Křepelová: středa 12.30–15.30
PaedDr. Alena Křepelová: čtvrtek 7.30–10.30 (budova v Českomalínské)
Mgr. Kateřina Spěváková: 3 hodiny týdně dle potřeby

ZŠ Hanspaulka (Sušická)
Mgr. Kateřina Spěváková: úterý 9–16

ZŠ J. A. Komenského
Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.: pondělí 8–16

ZŠ Na Dlouhém lánu
PhDr. Kateřina Fidrhelová: čtvrtek 10–16

ZŠ Norbertov
Mgr. Alena Drápalová: středa sudý týden 12.30–17.30, středa lichý týden 8.00–12.30

ZŠ Marjánka
PhDr. Marcela Kroftová: úterý 10–14

ZŠ Petřiny – jih
Mgr. Alena Drápalová: úterý 8–18

ZŠ Petřiny – sever
Mgr. et Bc. Lenka Nemcová: pondělí a čtvrtek 7.30–16.00

ZŠ Pod Marjánkou
PhDr. Irena Vlachynská: čtvrtek 12-18 (1x za 14 dní)
Mgr. Alena Drápalová: pátek 8:30 – 14:30 (1x za 14 dní)
ZŠ T. G. Masaryka (Ruzyně)
Mgr. Mariana Synková: úterý 8–12

ZŠ nám. Svobody 2
Mgr.Taťána Velková: 6 hodin týdně dle potřeby

ZŠ Vokovická
PhDr. Kateřina Fidrhelová: středa 9–11

ZŠ U Boroviček
PhDr. Kateřina Fidrhelová: úterý 9–13 1x za 14 dní

Gymnázium Nad Alejí
PhDr. Ivana Kubešová: středa 10.30–14.30