Klika, z.s.

Sdružení (nyní zapsaný spolek) školních psychologů (psycholožek) bylo založeno v roce 1999. Z historie je nutno uvést, že iniciátorkou byla tehdejší radní pro školství ing. Pragerová (za starosty dr. Béma ).Šlo nám o to, aby k psychologovi mohl přijít žák či student přímo, bez objednání, (ale i rodič či učitel), má-li nějaký problém či nesnáz. Školní psycholog (psycholožka) je poradce, který neprovádí psychologické vyšetření, přesto rodiče na školách, kde tato služba existuje, podepisují generální souhlas s tím, že psycholog (psycholožka) může hovořit s jejich dítětem, aniž o tom jeho rodič ví. Školní psycholog je na škole ve funkci jakési „první pomoci“, preventisty, odborníka, který se podílí na atmosféře školy a snaží se přispívat k jejímu zkvalitnění, prohloubení vzájemné důvěry mezi učiteli a rodiči, učiteli a dětmi i mezi učiteli navzájem. Může řešit i vztahové problémy ve třídě mezi žáky, kde hrozí rizikové chování (např. šikana). Jedná se o službu, která je z větší části hrazena z grantu Městské části Prahy 6, na financování se podílí i škola. Psycholog (psycholožka) dochází na školu většinou jedenkrát týdně, má tam své konzultační hodiny ve své místnosti, a to buď 2, či 4 hodiny. V roce 1999 jsme školy pro tuto péči vybírali, finančních prostředků nebylo mnoho, takže z celého obvodu Prahy 6 byly vybrány podle určitých kritérií (např. velikost školy) 4 školy. Nyní, v roce 2016 máme službou školního psychologa pokryto již 17 škol.  Ve školním roce 2016-2017 dojde k navýšení hodinových dotací na školách, většinou o 100%. O financování se postará MČ Prahy 6, jejíž to byl požadavek (po dohodě s řediteli škol). Městská část Prahy 6 si již před 18 lety uvědomila potřebnost této služby a neváhala do toho investovat své prostředky. Teprve poté se na MŠMT iniciovaly a financovaly granty pro tyto služby, které však měly omezenou životnost a pokrývaly jen některé školy v Praze.

Psycholožka (psycholog)  dochází na školu většinou jedenkrát týdně a má tam své konzultační hodiny, původně 2–4 hodiny, nyní od školního roku 2016–2017 dojde ke 100% navýšení hodin. Vyžádala si to MČ Prahy 6 po konzultacích s řediteli škol, kde je tato služba zavedena.

Vzhledem ke změně legislativy jsme museli přeměnit  občanské sdružení na zapsaný spolek a hlavně najít další psycholožky, které by na školách pracovaly (když tuto službu nemohli pokrýt stávající psychologové).

Službou školního psychologa je pokryto 17 škol MČ Prahy 6 (v Praze 6 je ještě 5 škol, o které se PPP v Praze 6 stará, ale jejich zřizovatelem jsou obce Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Řepy a tam školní psycholog z Kliky, z.s. nepůsobí).

Školy se službou školního psychologa

ZŠ A. Čermáka (nám.Interbrigády)
Mgr. Julie Rákosová: pondělí 8 hodin

ZŠ Bílá
Mgr. Kateřina Švarcová: úterý 9–15

ZŠ Červený vrch (Alžírská)
Mgr. Pavel Kšajt: středa 12–16
Mgr. Alena Drápalová: úterý střídavě 8–12 / 12–16

ZŠ Dědina
Mgr. Jitka Pýchová: čtvrtek 11–15 (lichý týden)

ZŠ E. Destinnové
PaedDr. Alena Křepelová: středa 12.30–15.30
PaedDr. Alena Křepelová: čtvrtek 7.30–10.30 (budova v Českomalínské)
Mgr. Kateřina Spěváková: 3 hodiny týdně dle potřeby

ZŠ Hanspaulka (Sušická)
Mgr. Kateřina Spěváková: úterý 9–16

ZŠ J. A. Komenského
Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.: pondělí 8–16

ZŠ Na Dlouhém lánu
PhDr. Kateřina Fidrhelová: čtvrtek 10–16

ZŠ Norbertov
PhDr. Alena Drápalová: středa sudý týden 12.30–17.30, středa lichý týden 8.00–12.30

ZŠ Marjánka
PhDr. Marcela Kroftová: úterý 10–14

ZŠ Petřiny – jih
Mgr. Alena Drápalová: úterý 8–18

ZŠ Petřiny – sever
Mgr. et Bc. Lenka Nemcová: pondělí a čtvrtek 7.30–16.00

ZŠ Pod Marjánkou
PhDr. Irena Vlachynská: čtvrtek 11–16

ZŠ T. G. Masaryka (Ruzyně)
Mgr. Mariana Synková: úterý 8–12

ZŠ nám. Svobody 2
PhDr. Alena Petriščová: 6 hodin týdně dle potřeby

ZŠ Vokovická
PhDr. Kateřina Fidrhelová: středa 9–11

ZŠ U Boroviček
PhDr. Kateřina Fidrhelová: úterý 9–13 1x za 14 dní

Gymnázium Nad Alejí
PhDr. Ivana Kubešová: středa 10.30–14.30