Aktuality

Dětské skupiny

24. 1. 2014

Vážení rodiče a zájemci o dětské skupiny,

Děkujeme Vám za Váš  projevený zájem o dětskou skupinu. Bohužel , z personálních důvodů nemůžeme skupiny, tak jak jsme deklarovali, otevřít v únorovém termínu.Dětské skupiny začnou od října 2014. Budeme rádi , pokud Váš zájem vydrží. Můžete se hlásit od září 2014. Za PPP PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka

Artefiletika

7. 10. 2013

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ARTEFILETIKY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Kurz se bude konat každý čtvrtek od 16:00 v PPP Praha 6, Vokovická 32.

Cena kurzu je 500 Kč na I.pololetí školního roku 2013/2014

Přihláška ke stažení.

Přihlášku posílejte na e-mail novakova@ppp6.cz.

Pozvánka:

Skupina pro středoškoláky

7. 10. 2013

V novém školním roce 2013/2014 budeme pokračovat se skupinou pro středoškoláky . Tato skupina tady měla dlouhou tradici ( dr.Kubešová , J.Kokrda).

Půjde o podpůrnou skupinu, kde studenti mohou získávat informace i sdílet své problémy ( s vrstevníky, rodiči , učiteli).Budou používány mj. i arteterapeutické metody.

Letáčky jsou umístěny na školách.

Přihlásit se můžete na tel.č. 220612131 nebo na mailu kubesova.l@email.cz

Skupinu povede Mgr. Lenka Kubešová

Studenti, kterým ještě nebylo 18 let potřebují písemný souhlas rodičů.

Cena: 100Kč za půl roku

Skupiny pro děti

7. 10. 2013

V únoru 2014 pokračujeme se skupinami pro děti a jejich rodiče. Skupina pro 1.stupeň ZŠ je každé pondělí od  15.30 do 16.30 . Skupina pro 2.stupeň ZŠ je také v pondělí od 17 do 18 hodin.

Skupiny jsou určeny pro děti s problémy s adaptací, úzkostí, zvládáním stresu, ev.zvládaním své povahy.

Zároveň bude probíhat paralelní rodičovská skupina, jako tomu bylo i v minulých letech.

Rodiče, kteří mají o skupiny zájem se mohou hlásit na naši e-mailové adrese: ppp6@ppp6.cz nebo na tel.čisle 220612131. Mohou se o skupině , samozřejmě , poradit i se svou školní či poradenskou psycholožkou (psychologem).

Vedoucí skupin : bude upřesněno

rodičovské skupiny :K.Fidrhelová , I. Kitzberger Vlachynská, P.Kšajt

Cena: 200 Kč za pololetí

Rodičovský kurz – setkávání

9. 9. 2013

Vítáme Vás po prázdninách na naší stránce. Po loňských zkušenostech jsme se rozhodli nabídnout Vám otevřenější formu rodičovského kurzu, spíše klubového charakteru, s podobnými tematickými okruhy jako v loňském roce. Bude možné účastnit se i jednotlivých schůzek, vítána je účast rodičů dětí jakéhokoliv věku. Přihlašovat se můžete na našem tel. čísle (737 960067) nebo mailové adrese (marcela.kroftova. gmail.com). Schůzky plánujeme na podvečerní hodiny v úterý 18 až 19,30 dle možností účastníků. Termín zahájení bude upřesněn podle počtu přihlášených. Pište nám také, jaká témata vás zajímají a co byste se rádi dozvěděli.

Poplatek za jedno setkání – cca 1 a ½ h – 250,-kč.

Nově zavádíme volné konzultační hodiny každé úterý mezi 17. a 18. hodinou, kam můžete přijít zcela bez objednání a konzultovat jakýkoliv problém, či se informovat o tom, co vás zajímá. Poplatek rovněž 250,-kč.

Těšíme se na Vás !

PhDr.Marcela Kroftová

PhDr.Kateřina Fidrhelová

Rodičovský kurz

13. 1. 2013

Rodičovský kurz

Asi každý rodič má někdy pocit, že nerozumí svému dítěti a prožívá nejistotu, zda jedná spávně, když se dítě vzteká a nechce dělat to, co chcete zrovna vy. Proč má konflikty s vrstevníky, žárlí na sourozence, odmítá chodit do školy (školky), proč „zlobí“?Nebo naopak, proč je tak zaražené, chce nám být stále nablízku a nejde si hrát s dětmi?I u dítěte se kterým nemáme problémy občas váháme, zda ho více zaměstnat nebo mu ponechat volnost, zda být k němu náročnější či shovívavější jednoduše, jak ho nejlépe připravit pro život.
Pokud si kladete podobné otázky,připravili jsme pro vás 10 neformálních setkání s poradenskými psychology, kde se můžete dozvědět něco o tom jak „vychovávat“ trošku jinak.Rodičovský kurz je diskuzní skupina, jejímž prostřednictvím mají účastníci možnost zvýšit svou vnímavost vůči potřebám dítěte , prodiskutovat si běžné situace a problémy a dozvědět se také něco o sobě.

Budeme se zabývat takovými tematy jako je
-vytváření citové vazby mezi rodičem a dítětem
-hledání hranic ve výchově
-rozvíjení emoční inteligence
-emocionalita dítěte a zvládání některých jejích projevů
-místo rodiče a dítěte v rodině
-rodičovská autorita a její předpoklady a další

Skupina poskytuje přátelský a bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, funguje na základě dobrovolnosti a její členové nejsou k ničemu nuceni. Mohou se programu aktivně účastnit nebo pouze naslouchat druhým. Členové skupiny mají možnost si pomocí různých technik (hraní rolí, kresba, relaxace, imaginace) uvědomit a vyzkoušet nová řešení známých situací.
Tematické okruhy nejsou striktně dány, chceme se zabývat problémy, se kterými budete přicházet vy sami.

Co není náplní kurzu: přednášení a výklad obecných pouček a návodů
kritizování a poučování
nucení k něčemu, co nechcete dělat.

Přihlášky a bližší informace :
PhDr. Marcela Kroftová, marcela.kroftova@gmail.com tel: 737960067

Spolupráce PPP s Tomatis centrem

1. 9. 2012

A.Tomatis byl francouzský ORL lékař , který koncem 50.let minulého stoleti přišel při léčbě operních zpěváků , kteří „ohluchli“ na to, jak je vyléčit . Vymyslel tzv.Elektronické ucho. S jeho pomoci stimuloval pravé ucho pacienta a problémy začaly ustupovat. Jako lékař si uvědomil, ze tím stimuluje zároveň i levou mozkovou hemisféru ( nervové dráhy se v mozku křiží) a rozšíření metody bylo na světě . Začal tak léčit i poruchy řeči u děti a dospělých.

S rozvojem metody přišlo i jeji rozšíření na další neduhy – poruchy učeni, poruchy chování, autismus, dokonce i zlepšení příznaků u neurologickych chorob. Používá se i jako rozvíjející metoda při výuce jazyků Nejznámějším úspěšným pacientem dr. Tomatise byl známý francouzský herec G. Depardieu. .Více viz www.tomatis-praha.cz

Při psychologickém vyšetření můzeme zjistit ( zejména jde-li o problémy ve sluchové percepci či o problém v řeči, ev. soustředění) , že porucha klienta by se dala zmírnit či eliminovat pomocí této metody. Doporučujeme potom kontakt na Tomatis centrum

Opustila nás Zora Reitermannová

1. 9. 2012

19.8.2012 nás při autonehodě navždy opustila naše milá a všemi oceňována kolegyně Mgr.Zora Reitermannová.

Spisovatel T.Wilder napsal: Je říše mrtvých a říše těch, kdo žiji. A mezi nimi láska .Most, který vše spojuje a všemu dává smysl…