Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6

Vítejte ve školském zařízení Magistrátu hlavního města Prahy, jehož jsme příspěvkovou organizací.

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Každou školu na Praze 6 má na starosti jeden z našich psychologů, který si klienty sám objednává. Jeho jméno se dozvíte ve škole nebo na našich webových stránkách, v části Psychologové na školách. Objednat se k němu můžete buď e-mailem, nebo telefonicky na čísle 220 612 131. Při telefonickém kontaktu je třeba počítat s tím, že v čase kdy psychologové vyšetřují nebo pracují na školách, vás nebude možné přepojit.

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.

Poradna je školské zařízení, které o letních prázdninách pracuje v prázdninovém režimu. Přestože je vždy některý pracovník přítomen, psychologové zpravidla během letních prázdnin nevyšetřují.Co všechno umíme?

Podívejte se na kompletní nabídku našeho poradenství a dalších služeb.

více o našich službách

Poznejte náš tým

Zjistěte, kdo stojí za Pedagogicko - psychologickou poradnou.

seznamte se s námi

Kontaktujte nás

Využijte některý z kontaktů a sdělte nám, co vás trápí.

kontaktujte nás