Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6

Vítejte ve školském zařízení Magistrátu hlavního města Prahy, jehož jsme příspěvkovou organizací.

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Od září 2016 a změny legislativy (vyhláška č. 27 /2016) poskytujeme žákům a studentům s poruchou učení podpůrná opatření 1.-5. stupně (reálně spíše 1.-3. stupně).  Kromě zprávy z vyšetření vyhotovujeme pro rodiče a školu ještě Doporučení s konkrétním podpůrným opatřením, které musíme se školou konzultovat. Je to tedy delší proces a větší administrativní zátěž způsobující, že není v našich možnostech přijímat klienty z jiných obvodů. Doba objednání může být dle vyhlášky až 3 měsíce, ve skutečnosti se snažíme podle možností objednávat v kratším intervalu. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Každou školu na Praze 6 má na starosti jeden z našich psychologů, který si klienty sám objednává. Jeho jméno se dozvíte ve škole nebo na našich webových stránkách, v části Psychologové na školách. Objednat se k němu můžete buď e-mailem, nebo telefonicky na čísle 220 612 131. Při telefonickém kontaktu je třeba počítat s tím, že v čase kdy psychologové vyšetřují nebo pracují na školách, vás nebude možné přepojit.

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů, školní sešity, ev. školou vyplněný školní dotazník.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.

Poradna je školské zařízení (a její zaměstnanci – psychologové a speciální pedagogové jsou pedagogickými pracovníky), které o letních prázdninách pracuje v prázdninovém režimu. Přestože je vždy některý pracovník přítomen, psychologové zpravidla během letních prázdnin nevyšetřují.

Výroční zpráva 2017/2018Co všechno umíme?

Podívejte se na kompletní nabídku našeho poradenství a dalších služeb.

více o našich službách

Poznejte náš tým

Zjistěte, kdo stojí za Pedagogicko - psychologickou poradnou.

seznamte se s námi

Kontaktujte nás

Využijte některý z kontaktů a sdělte nám, co vás trápí.

kontaktujte nás